CSMTSZ Küldöttközgyűlés - 2017.03.05

MEGHÍVÓ
a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség
2017. évi Küldöttközgyűlésére.

Helyszín: I. sz. Belklinika tanterem,  Szeged Korányi fasor 8-10.
Időpont: 2017. március 5. (vasárnap) 10 óra (Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés időpontja 2017.03.05 10 óra 15 perc.)

Tervezett napirendi pontok:
1. Megnyitó.
2. Megemlékezés Mendei Árpádról.
3. Beszámoló a Szövetség 2016. évi tevékenységéről
- Rosztóczy András: turistautak, minősítések, teljesítménytúrák
- Csányi Sándor/Gyetvainé Terék Aranka: Az IB tevékenysége
- Szögi Lászlóné: a CSMTSZ 2016. évi nyílt gyalogtúrái
- Pocsai Sándor/Nagy István: Mi történt a Tobozban 2016-ban?
- Prikler György: Vizitúráink
- Dániel István: Makón történt
4. Beszámoló a Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról – Laczi Józsefné
5. 2016. évi közhasznúsági jelentés
6. Felügyelő Bizottság beszámolója
7. 2017. évi költségvetési terv
8. Tisztújítás: A CSMTSZ Elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása a 2017-2021.év közti időszakra. 

Szünet (Ennek időtartama alatt az újonnan megválasztott elnökség visszavonul és megválasztja a CSMTSZ Elnökét)

9. Az új Elnök és Elnökség 2017. évi terveinek bemutatása.

Mandátumok (a 2016-os tagsági érvényesítések alapján):

EGYESÜLET           TAGLÉTSZÁM       MANDÁTUM 

TÉRY/Bíbic               (45/13)                   2
Ördögmák               (61)                        2
CROCUS/Petőfi         (39/32)                   2
Makói TE                  (20)                       1
DÉMÁSZ                   (35)                       1
ASE(Bethlen)            (58)                       2
Szentesi Kinizsi         (12)                       1
Roncsabroncs           (08)                       0
Radnóti                    (20)                       1
Gumigyár                 (35)                       1
Nordic Walking          (20)                       1       
összesen:                                             14
+CSMTSZ Elnökség     (08)                      8      
mindösszesen:                                      22

FONTOS! Ha valamely tagszervezetünket nem a képviseletére jogosult személy (elnök, szakosztályvezető) képviseli, akkor az kérem hozzon az egyesületi vezetője által aláírt meghatalmazást (ez igazolja, hogy képviselheti a vezető helyett az adott szervezetet).

------------------------------------------------------------------------------------------Jegyzőkönyv kivonat:

A küldöttközgyűlésen a szavazati mandátumml rendelkező 22 küldöttből 16 vett részt, így küldöttközgyűlés határozatképes volt.

A küldöttközgyűlés egyhangú szavazással (16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) elfogadta a 2016. évi közhasznúsági beszámolót, valamint a 2017. évi költségvetés tervezetét.

A küldöttközgyűlés megválasztotta a CSMTSZ Elnökségét és Felügyelő Bizottságát a 2017-2021 éves időszakra. A 9 fős Elnökség névsora: Dániel István, Engi Gábor, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Pocsai Sándor, Prikler György, Rosztóczy András dr., Szögi Lászlóné és Tóth Tamás. A 3 fős Felügyelő Bizottság névsora: Czimer Györgyné, Kiss Andrásné és Mucsi Péterné. A CSMTSZ Elnösége ezt követően a CSMTSZ elnökévé választotta Dr. Rosztóczy Andrást. A Felügyelő Bizottság Kiss Andrásnét választotta elnökévé.

 

 

CsatolmányMéret
2017 költségvetési terv188.5 KB
Közhasznú tevékenység 201613.81 KB
Kimutatások 201612.87 KB
CSMTSZ_közhasznúsági_beszámoló_2016119.88 KB
sfy39587f04