Gyakorló kérdések az írásbeli vizsgához/45 kérdéses teljes anyag

Ha ellenőrizni akarod a tudásod, ime itt vannak a 2003. évi írásbeli vizsga kérdései. Ha kitöltve elküldöd szívesen kijavítom.

 
 
Bronzjelvényes túravezetői tanfolyam elméleti vizsgakérdések
(2003. évi évfolyam)
 
Vizsgázó neve:
 
Vizsgázó szakosztálya:
 
Elérhetőség:
 
Elsősegély
 
1. Mesterséges lélegeztetést akarok alkalmazni a sérültön, akinek koponyája, bordái és gerince láthatóan
    ép. Mi az első teendőm?
 
2. Túratársunk erősen lehűlt. Mikor járunk el helyesen?
    A: lassan, a vérkeringés minél teljesebb működtetése mellett melegítem fel, esetleg meleg, nem
        alkoholos itallal segítem a folyamatot.
    B: beültetem egy kád forró vízbe, és a kívánatos testhőmérséklet gyorsan helyre áll.
    C: leültetem a kályha mellé és megitatok vele ½ deci pálinkát.
 
3. Milyen vérzés típusokat ismersz? Egyéb lehetőség híján melyiknél alkalmazhatunk szorító kötést?
 
4. Hozzávetőleg mennyi idő áll rendelkezésre újraélesztésnél?
 
Turista egészségtan
 
5. Melyik ismert állattal hozható leginkább összefüggésbe a Lyme – kór, és mi a betegség bőrön is jól
    látszó tünete?
 
6. Túrázás közben szervezetünk igen sok folyadékot veszít. Pótlásának melyek a legfőbb szabályai?
 
Turista földrajz
 
8. Melyik folyó nem a Tisza mellékfolyója? (jelöld meg!)
    Körös, Zagyva, Maros, Hernád, Sajó, Túr, Bodrog
 
9. Sorold fel Magyarország nagy földrajzi tájegységeit!
 
Geológia
 
10. Állítsd párba a következő kifejezéseket: gabbró, andezit, diorit, bazalt, riolit, gránit
 
11. A lemeztektonika az egyik legjobb geológiai elmélet-rendszer. Írj néhány példát arra, hogy mit lehet
      segítségével megmagyarázni?
 
Tereptan, térképismeret
 
12. Sorold fel a tanult – szögmérésen alapuló – helymeghatározási módszereket!
 
13. Hátrametszésnél legalább hány mérést kell végezni álláspontunk megtalálásához? (Azt feltételezzük,
      hogy a mérések nagy pontosságúak.)
 
14. Hátrametszést szeretnék végezni. Három jól azonosítható pontom is van. Ebből ”A” 35, „B” 72, „C”
      pedig 335 fok alatt látszik. Melyik 2 pontpárral célszerű elvégezni a műveletet és miért?
 
 
15. Útvonalvázlat alapján kell felkeresned bizonyos pontokat. Ám aki a vázlatot készítette, ÉK 360
      rendszerű tájolót használt, neked viszont ÉK 6400 rendszerű tájoló áll a rendelkezésedre. Mi a
      teendő? ( Tedd is meg!)
 
16. Rajzold le a laptájolót, és nevezd meg részeit!
 
17. Határozd meg a vízgyűjtő terület fogalmát!
 
18. Határozd meg, mi a zsomboly!
 
19. Hogyan nevezzük azt a pontot amelyre legalább 2 irányból rá folyik a víz és legalább 2 irányban
      lefolyik róla? Rajzolj le korrekt szintvonalas ábrázolással egy olyan terepi részletet ahol ilyen   
      előfordul!
 
20. A jelenleg használt szintvonalas ábrázolásból csak a lejtőszög nagyságára találunk utalást. A lejtő
       irányát kiegészítő információk révén tudhatjuk meg. Sorolj fel 4 darabot ezek közül!
 
21. A vetítés síkját tekintve melyik a legjellemzőbb vetülettípus?
 
22. Mekkora lehet a legnagyobb szögeltérés a földrajzi és a és a mágneses É-i irány között?
 
23. Sorolj fel 5 olyan jelet, amely méreten felüli ábrázolással kerül fel a térképre.
 
24. Ábrázolható-e 9,5 méter koronaszélességű, aszfaltozott út kétvonalas ábrázolással az M=1:60000
       térképen, ha az alkalmazható vonalvastagság 0,08 mm? Válaszodat indokold!
 
25. Sorolj fel 3 módszert az É-i irány meghatározására!
 
26. A magyar térképeken 2 hivatalosan elfogadott alapszint létezik. Melyek ezek?
 
27. A homorú lejtő esetén hogyan változik a szintvonalak térképi távolsága a csúcstól a völgy felé?
 
28. Sorolj fel legalább 5, mészkő vidékre jellemző képződményt, tereptani sajátosságot!
 
29. Napjainkban a szintvonalas domborzatábrázolás az elterjedt. Ismersz-e más (esetleg korábban
      elterjedt) módszereket? Melyek ezek?
 
30. Szabványos térképi jelekkel rajzolj le egy horhost! Jelöld be a környező terep szintvonalait is!
 
31. Sorolj fel 5-5 természetes és mesterséges tereptárgyat!
 
Meteorológia
 
32. A meteorológiai előrejelzés szerint anticiklon tartózkodik a Kárpát-medencében. Milyen időjárásra
      számíthatunk, és mi ennek az oka?
 
33. Hogyan keletkezik a dér?
 
34. Írd le néhány mondattal mi az üvegház – hatás?


Élővilág
 
35. Sorolj fel 4 – 4 ehető illetve mérgező gombát!
 
36. Pilisi len, magyar kikerics, sárgás habszegfű. Mi a közös bennük?
 
37. Levele ülő, vagy rövid nyelű, részaránytalan, alsó felén keskenyebb, mint fent. A levéllemez erősen
      öblösen karéjos. Könnyen felismerhető hosszú kocsányon lógó makkjáról. Na melyik növény ez?
 
A hajtásokat pálhalevelekből fejlődött erős tövisek fedik. Szórt állású, páratlanul szárnyalt levelein a levélkék rövid nyelűek. Helyzetüket a megvilágítás mértékétől függően változtatni tudják. Termése hosszúkás, lapos, kívül vörösesbarna hüvely, mely egész télen a fán maradhat. Melyik növény ez?
 
38. Húzd alá a nem ehető növényeket!
      Galagonya, som, bürök, áfonya, nadragulya, beléndek, kakukkfű
 
Túravezetés, menetrendismeret
 
39. A menetrendi időadatok előtt egy hullámvonal halad végig. Minek a jele ez?
 
40. Milyenek a szabványos gyalogos turistajelzések? ( méret, alak, szín, jelentés)
 
41. Milyen információkat gyűjtsön a túravezető?
 
42. Mi a szerelvényigazítás lényege, és mekkora az időtartama?
 
Sportmozgalom, sportszervezés, nevelési kérdések
 
43. Melyek a túravezetés közben alkalmazott nevelési formák?
 
Természet- és műemlékvédelem
 
44. Vas és Pest megyéből írj le 4 román kori emléket!
 
45. Sorolj fel 8 magyarországi barlangot, amelyről biztosan tudod, hogy védett!
 
 
A megoldáshoz 3 óra állrendelkezésedre. Minden kérdés 2 pontot ér. A minimálisan szükséges pontszám 54 pont. Amennyiben 8 darab 0 pontos válaszod van, a pontszámtól függetlenül megbuktál! Hasonló a helyzet, ha van olyan anyagrész ahol egyáltalán nem értél el pontot.
A hivatalos változat 0, 1, 2 pontos válaszokat ismer, de a CSMTSZ-ben fél pontos részletességgel értékelünk.
 
Első körben NE használjatok segédeszközt, akkor is próbáljatok választ írni, ha még nem vettük az adott anyagrészt! (Hiszen már mindenki elolvasta legalább egyszer a könyveket. Ugye?)

 

sfy39587f04