Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség

Adószám: 19080392-1-06
Cím: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.
MTSZ logó

Túramozgalmaink

Amit a jelvényszerző túramozgalmakról tudni érdemes …

A CSMTSZ által meghirdetett jelvényszerző túramozgalmak listája

A CSMTSZ túramozgalmainak általános teljesítési feltételei:

A CSMTSZ túramozgalmait bárki teljesítheti.

A túramozgalmak teljesítésének igazolására szolgáló dokumentum az adott túramozgalom igazoló füzete. Ha a mozgalom ilyennel nem rendelkezik, akkor a teljesítés igazolási kritériumainak megfelelő túrajelentéssel is történhet az igazolás.

Az igazoló füzet akkor fogadható el, ha belőle egyértelműen kideríthető, hogy ki a túramozgalom teljesítője. Emiatt a teljesítő azonosítását szolgáló oldal adatainak (név, szakosztály, szül.idő, lakcím) kitöltése kötelező.

Az igazoló füzetnek tartalmaznia kell a teljesítés időszakát is. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy a teljesítés megkezdésének és befejezésének dátumain (év-hó-nap) kívül az egyes érintési pontokon történt megjelenés dátumait is rögzíteni kell. Amennyiben a túramozgalom egy adott útvonal végigjárására épül, és a teljesítő több szakaszra bontva járja azt be, akkor a teljesítés megszakításakor, majd a folytatásakor is kell az adott bélyegzési helyen bélyegezni a jelenlét dátumának (év-hó-nap) rögzítésével.

Ha egy adott ellenőrző ponton nincs bélyegző (elveszett, ellopták, …) akkor a bélyegzőhelyet és a teljesítőt ábrázoló fénykép igazolhatja a teljesítést.

A teljesítést minden esetben eredeti dokumentumokkal kell igazolni, abba jegyezzük be a teljesítés tényét! Az MTSZ Központ gyakorlatával megegyezően a CSMTSZ Minősítési Bizottsága nem fogad el ezek helyett szkennelt-, fénymásolt, vagy lefényképezett másolatokat! Szeretnénk kérni, hogy könnyítse meg munkánkat azzal, hogy nem ír kivételt kérő e-mailt, mert biztosan el fogjuk utasítani az ilyen kérést (eddig is ez történt).

Ha SZEMÉLYESEN szeretné behozni, akkor a szövetség hivatali helyiségében: Szeged, Tábor u. 7/b., szerdánként 18.00-tól 19.00-ig adhatja le. Ez esetben előre láthatóan a következő fogadónapon tudja azt érvényesítve elvinni.

Ha POSTÁN küldi be, akkor kizárólag a CSMTSZ következő levelezési címét szabad használni: 6701. Szeged. Pf. 548. Postázás esetén érdemes a küldeményt biztosítani (ajánlott, tértivevényes ajánlott). A CSMTSZ a beérkezésnek megfelelő biztosítási szinten fogja a dokumentumokat és a teljesítésért járó elismerést (jelvény, kitűző, stb.) visszaküldeni. A postaköltség oda-vissza ugyanannyi.
Nagyon fontos, hogy feladás előtt ellenőrizzék a visszaküldési postacímet, hogy biztosan pontos legyen! Hosszabb időtartamú teljesítés esetén előfordulhat ugyanis, hogy az igazoló füzetbe egykor beírt cím már nem érvényes! Bár az elmúlt közel 50 évben a fentiek betartása mellett nem veszett el vagy sérült meg a postán igazolófüzet, a CSMTSZ nem vállal felelősséget a posta által okozott károkért, vagy a küldemény posta hibájából történő elveszéséért.

A CSMTSZ megtagadhatja a teljesítés elismerését, ha a fenti feltételek nem állnak fenn, illetve ha bizonyítható, hogy a túramozgalmat teljesítő nem a kiírásban foglaltak szerint járt el a teljesítés során.

Alföldi Kéktúra Csongrád megyei szakaszjelvény (2017)
AKCSM
Dorogtól-Nógrádig jelvény (2017)
DN

Az „Alföldi Kéktúra Csongrád megyei szakasza” és a „Dorogtól-Nógrádig az Országos Kéktúra útvonala mentén” jelvényeinek igénylése.

A jelvényeket a két túramozgalom új és régi teljesítői is megvásárolhatják.

Az új teljesítők számára (akiknek a teljesítését még nem ismerte el a CSMTSZ) a túramozgalmak teljesítésének igazolása nem változott. A teljesítőnek a fent leírtak szerint az eredeti igazolófüzetet kell a CSMTSZ-be eljuttatnia, azaz fotó, fénymásolat benyújtására nincs lehetőség! Ebben járványügyi vagy egyéb veszélyhelyzet kihirdetése esetén sincs változás. Ha a CSMTSZ irodája a hatályos rendelkezések értelmében zárva kell tartson, akkor vagy a füzet postázására vagy a korlátozások feloldása utáni benyújtására van lehetőség.

A régebbi teljesítőknek (akiknek a teljesítését elismerte a CSMTSZ és már megkapták a korábbi jelvényt, vagy utóbb a kitűzőt) nem kell újra beküldeni a füzetet! Számukra elég a CSMTSZ által a teljesítés elismerésére kiállított dokumentum másolata, vagy ha ez esetleg elveszett, akkor a CSMTSZ által az igazolófüzetben elhelyezett elismerő bejegyzés fénymásolata, fotója, illetve végső esetben az elismerés tényére vonatkozó adatok megküldése a CSMTSZ Minősítési Bizottságának.

Általános térítési díj:
2500 Ft / db

Kedvezményes térítési díjak:
MTSZ tagoknak*: 2000 Ft / db,
CSMTSZ tagoknak: 1700 Ft / db
*: MTSZ tagegyesületek tagjai, illetve MTSZ TeKa kártyabirtokosok.

A fizetés módja: történhet CSMTSZ bankszámlájára (MBH Bank 10102842-44233400-01004009) történő átutalással, illetve készpénzzel pénztári órákon (szerda 18:00-19:00), a CSMTSZ hivatali helyiségében (6722. Szeged, Tábor u. 7/b.)