Teendők a CSMTSZ jelvényszerző túramozgalmainak teljeítésekor

Amit a jelvényszerző túramozgalmakról tudni érdemes …

Jelvényszerzõ túramozgalmaink sajátos, rendszerbe foglalt lehetõséget adnak a tervszerû, folyamatos természetjáró tevékenységre. Éppen ez a szervezettség a túramozgalmak legfõbb értéke, hiszen egyfajta vezérfonal áll így a teljesítõ rendelkezésére, aki ezáltal megláthat, megismerhet olyan értékeket is, amelyek mellett egyébként esetleg elmenne. Ebbõl az is következik, hogy a teljesítés nem kizárólag sportteljesítmény, hanem annak folyamán sok érdekes ismerettel is gyarapodhat a teljesítõ.

A ma teljesíthetõ közel száz különbözõ túramozgalom csupán kereteiben hasonlít egymásra. Mindössze annyi a közös bennük, hogy aki kiírásban foglalt feltételeket igazoltan teljesíti, az a kiíró szervezettõl valamilyen elismerésben részesül. Ez amint a névben is szerepel az esetek túlnyomó többségében egy jelvény (gyakran sorszámozott) vagy kitûzõ megszerzését jelenti. A túramozgalom leírását, a teljesítés elismerésének feltételeit tehát mindig a rendezõ szervezet által készített kiírás tartalmazza. A teljesítést a túrázónak hitelt érdemlõen bizonyítania kell. Erre legtöbbször a túramozgalom igazoló füzete szolgál. E füzetbe a teljesítés során meghatározott helyeken igazolást (bélyegzés, fotó) kell tenni. Igazoló füzet hiányában a túramozgalmak szervezõi általában elfogadják a megadott helyeken lepecsételt túrajelentéseket is. Pecsét hiányában a helyszínen készült fénykép azonban nemcsak az igazolást szolgálja, de egyúttal felhasználható a túranapló illusztrációjára is, mellyel maradandóbbá tehetjük túránk emlékeit. A teljesítést követõen az igazoló füzetet (v. túrajelentéseket) a szervezõ bizottsághoz kell beküldeni. A szervezõ bizottság jogosult beszámoltatás keretében meggyõzõdni a teljesítõ által szolgáltatott adatok valódiságáról.

Fontos még tudni, hogy a teljesítést az esetek túlnyomó többségében egyénileg kell igazolni. Így ha csoportosan teljesítik a túramozgalmat, akkor is mindenkinek önállóan kell igazoló füzettel rendelkeznie és bélyegeznie. A jelvényszerzõ túramozgalmak teljesítése legtöbbször nincs határidõhöz kötve, de fontos tudni, hogy vannak idõszakosan kiírt túramozgalmak is. Ugyanakkor általában meg van szabva, hogy a túramozgalmak mely szakágakban teljesíthetõk. Leggyakrabban gyalog, kerékpárral vagy vízi túrával teljesíthetõk, de vannak olyanok is melyek teljesítése motorkerékpárral, gépkocsival vagy autóbusszal is megengedett. Szólhat a kiírás egy korosztálynak (gyermekek), egy rétegnek (vasutasok), szervezett természetjáróknak, vagy szervezeten kívüli turistáknak.

A túramozgalom kiírása lehet nemzetközi, országos vagy helyi szintû. A túramozgalmak tartalma is változatos. Lehet általános (tájegységi), de tematikus is (várak, nevezetes földrajzi pontok). Többnyire tájegységekhez vagy évfordulókhoz, ill. híres személyiségek emlékéhez kötõdve alakul ki a túramozgalom keretjátéka.

A túramozgalmak kiírását a rendezõ szervezettõl lehet megszerezni. Szintén tõlük kapható vagy vásárolható meg az igazoló füzet is. A Magyar Természetbarát Szövetség internet oldalain megtalálható egy gyûjteményes táblázat is, mely tartalmazza a túra neve mellett, a kiíró szervezet nevét, a teljesítési szakágat, illetve legtöbb esetben a túramozgalmak teljes, vagy kivonatolt kiírását (http://www.fsz.bme.hu/mtsz/jelvszer/jelvszer.htm).

A hazánkat érintõ nemzetközi és az országos túramozgalmak közül ma vitathatatlanul az Országos Kék-túra a legismertebb. A Magyarországot nyugat-keleti irányban átszelõ, mintegy 1100 km hosszú kék sáv jelzésû hosszútávú turistaút végigjárására ösztönzõ túramozgalom egyben az elsõ túramozgalmunk is. Hosszúsága miatt bár sokan elkezdik, viszonylag kevesen érnek a végére. 1952-es megnyitása óta a mai napig kevesebb, mint 4000 teljesítõt számlál. Nem nehéz azonban beleszeretni, így szép számmal akadnak, akik többször is végigjárták. A Kék-kör további útvonalai a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék-túra és az Alföldi Kék-túra ma még kevésbé ismertek. Népszerûségüknek remélhetõleg használni fog, hogy útvonalaik több ponton egybeesnek a hazánkat érintõ európai hosszútávú vándorutakkal (E3, E4, E7). A Kék-túrákhoz hasonlóan grandiózus két másik túramozgalmunkra, az Országos Kerékpáros Körtúrára és a Vízi Nagykörre ráférne egy kis népszerûsítés. Bár mind a kerékpározás, mind a vizitúrázás reneszánszát éli mostanság, mégis alig hallani e két szép túramozgalom teljesítõirõl. Reméljük nem vesznek a feledés homályába hasonlóan a Pannónia túrához, a Hungária Motoros túrához, melyek talán a természetjáráshoz való lazább kötõdésük (motorkerékpárral, gépkocsival is teljesíthetõk voltak) miatt haltak el. Ha valaki fellapozza a 60-as évek második felétõl a rendszerváltásig megjelent természetjáró évkönyveket, ott legalábbis még egy országos túramozgalmat talál: az 1965. április 4-én megnyitott “100km a Vörös Hadsereg nyomában” címû túramozgalom azonban ma már csak turistatörténelmi érdekesség.

A CSMTSZ túramozgalmainak teljesítési feltételei:

 1. A CSMTSZ túramozgalmait bárki teljesítheti.
 2. A túramozgalmak teljesítésének igazolására szolgáló dokumentum az adott túramozgalom igazoló füzete. Ha a mozgalom ilyennel nem rendelkezik, akkor a teljesítés igazolási kritériumainak megfelelő túrajelentéssel is történhet az igazolás.
 3. Az igazoló füzet akkor fogadható el, ha belőle egyértelműen kideríthető, hogy ki a túramozgalom teljesítője. Emiatt a teljesítő azonosítását szolgáló oldal adatainak (név, szakosztály, szül.idő, lakcím) kitöltése kötelező.
 4. Az igazoló füzetnek tartalmaznia kell a teljesítés időszakát is. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy a teljesítés megkezdésének és befejezésének dátumain (év-hó-nap) kívül az egyes érintési pontokon történt megjelenés dátumait is rögzíteni kell. Amennyiben a túramozgalom egy adott útvonal végigjárására épül, és a teljesítő több szakaszra bontva járja azt be, akkor a teljesítés megszakításakor, majd a folytatásakor is kell az adott bélyegzési helyen bélyegezni a jelenlét dátumának (év-hó-nap) rögzítésével.
 5. Ha egy adott ellenőrző ponton nincs bélyegző (elveszett, ellopták, …) akkor a bélygzőhelyet és a teljesítőt ábrázoló fénykép igazolhatja a teljesítést.
 6. A teljesítést minden esetben eredeti dokumentumokkal kell igazolni! A CSMTSZ Minősítési Bizottsága nem fogad el ezek helyett szkennelt-, fénymásolt, vagy lefényképezett másolatokat!
 7. A dokumentumokat be lehet küldeni a CSMTSZ címére postán (6701. Szeged. Pf. 548.), vagy be lehet azokat mutatni személyesen is a szövetség hivatali helyiségében (Szeged, Tábor u. 7/b. szerda 18.00-19.00). Amennyiben postán küldi be a teljesítő ezeket a dokumentumokat, akkor érdemes biztosítani (ajánlott, tértivevényes ajánlott) a küldeményt. A CSMTSZ a beérkezésnek megfelelő biztosítási szinten fogja a dokumentumokat (és a teljesítésért járó díjazást) visszaküldeni (Kérjük ellenőrizzék a visszaküldési postacímet, hogy biztosan pontos legyen!). Bár az elmúlt 30 évben a postán a fentiek betartása mellett nem veszett el vagy sérült meg igazolófüzet, a CSMTSZ nem vállal felelősséget a posta által okozott károkért, vagy a küldemény posta hibájából történő elveszéséért.
 8. A CSMTSZ megtagadhatja a teljesítés elismerését, ha a fenti feltételek nem állnak fenn, illetve ha bizonyítható, hogy a túramozgalmat teljesítő nem a kiírásban foglaltak szerint járt el a teljesítés során. 

Az “Alföldi Kéktúra Csongrád megyei szakasza” és a “Dorogtól-Nógrádig az Országos Kéktúra útvonala mentén” új jelvényeinek igénylése.

 1. A jelvényeket a két túramozgalom új és régi teljesítői is megvásárolhatják.
 2. Az új teljesítők számára (akiknek a teljesítését még nem ismerte el a CSMTSZ) a túramozgalmak teljesítésének igazolása nem változott. A teljesítőnek a fent leírtak szerint az eredeti igazolófüzetet kell a CSMTSZ-be eljuttatnia, azaz fotó, fénymásolat benyújtására nincs lehetőség! Ez nem változott a COVID pandemia miatt kihirdetett veszélyhelyzetben sem. Ha a CSMTSZ irodája a hatályos rendelkezések, illetve a fertőzésveszély elkerülése érdekében zárva tart, akkor vagy a füzet postázásra vagy a korlátozások feloldása utáni benyújtásra van lehetőség.
 3. régebbi teljesítőknek (akiknek a teljesítését elismerte a CSMTSZ és már megkapták a korábbi jelvényt, vagy utóbb a kitűzőt) nem kell újra beküldeni a füzetet! Számukra elég a CSMTSZ által a teljesítés elismerésére kiállított dokumentum másolata, vagy ha ez esetleg elveszett, akkor a CSMTSZ által az igazolófüzetben elhelyezett elismerő bejegyzés fénymásolata, fotója, illetve végső esetben az elismerés tényére vonatkozó adatok megküldése a CSMTSZ Minősítési Bizottságának.

Általános térítési díj:
2500 Ft / db
Kedvezményes térítési díjak:
MTSZ tagoknak*: 2000 Ft / db, 
CSMTSZ tagoknak: 1700 Ft / db

*: MTSZ tagegyesületek tagjai, illetve MTSZ TeKa kártyabirtokosok. 

A fizetés módja:  történhet CSMTSZ bankszámlájára (Budapest Bank 10102842-44233400-01004009) történő átutalással, illetve készpénzzel pénztári órákon (szerda 18:00-19:00), a CSMTSZ hivatali helyiségében (6722. Szeged, Tábor u. 7/b.)