Jegyzőkönyvek

Elnökségi ülések határozatai – frissítve: 2014.02.28

2014. február 26. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor,  Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Pocsai Sándor, Prikler György, Szögi Lászlóné  elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, Deszpotné Simon Orsolya, Laczi Józsefné meghívott vendégek. Távol maradt: Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadása. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem. (100%)

2. A 2014. évi költségvetés tervezetének elfogadása. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem. (100%)

3. A Toboz Kulcsosház üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató dokumentumok elfogadása. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem. (100%)

4. A Toboz Kulcsosház gondnoka részére az üzemeltetési költségek fedezésére 30 ezer forint ellátmány előlegként történő biztosítása utólagos elszámolásra. A Szavazati arány: 7 igen, 0 nem. (100%)

5. A DALERD-del történő együttműködési szerződés jóváhagyása és Rosztóczy András elnök felhatalmazása annak aláírására. 7 igen, 0 nem. (100%)

2013. december 18. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, Deszpotné Simon Orsolya meghívott vendégek. Igazoltan távolmaradtak: Prikler György, Dániel István, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A Számvizsgáló Bizottság Elnöke elkészítette a Toboz Kulcsosház gondnoki munkaszerződés tervezetét. A dokumentumot az elnökség a helyben javasolt módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadta. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem. (100%)

2. CSMTSZ 2014. évi eseménynaptárának elfogadása. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).
Központi rendezvények időpontjai:
 – Küldöttközgyűlés időpontja – 2014. március 8. (szombat)
 – II. Csongrád Megyei Természetbarát Találkozó – 2014. október 11.
 – Ember a gáton – teljesítménytúra – 2014. szeptember 27. 

3. Az Elnökség tudomásul vette a MOB-HSZE-13 pályázat sikerességét, melyen a CSMTSZ 478 ezer forint támogatást nyert. Az elnökség a szerződéskötéssel és a pályázati összeg felhasználásával 4 tagú munkabizottságot bízott meg, melynek tagjai Gyetvainé Terék Aranka, Laczi Józsefné, Kovács balázs, Simon Orsolya. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem. (100%)

4. Az Elnökség döntöt a 2014. évi CSMTSZ tagsági díjról. Azt a 2013. évben elfogadott összegben (500, illetve 1800 (500+1300) forint /év) határozta meg. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem. (100%)

2013. november 6. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, Kiss Andrásné, Czímer Györgyné, Besenyei Ottóné, Mucsi Péterné, Laczi Józsefné, Kovács Balázs, Sztuparity Józsefné meghívottak. Igazoltan távolmaradtak:  Prikler György, Pocsai Sándor, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. Az elnökség és a számvizsgáló bizottság jelenlevő tagjai a könyvelő előterjesztésében áttekintették a szövetség folyóévi gazdálkodási tevékenységét. A vállalkozási és non-profit bevételeknek keretet szabó 60:40%-os arány jelenleg megfelelő, azaz 61.5%:38.5%. A gazdálkodási egyenleg: -17.000Ft az előző évhez képest. Problémaként merült fel a gondnoki fizetés hónapról, hónapra változó jellege. Ezt elnökségi határozattal 2014-től módosítani kivánjuk. A havi fizetést a bér mozgó részének átlagával megemeli a CSMTSZ, majd az év utolsó hónapjában elszámolás alapján az esetleges különbség kiegyenlítésre kerül. 

Problémás költségvetési elemként merült fel a bankszámla megemelkedett költsége (OTP). Az elnökség ezért lépéseket tesz olcsóbb bankszámla nyitása irányában.

Az elnökség támogatja a könyvelő kérését a leadott számlák jelölésére vonatkozóan. Ugyanakkor az alábbi feltételeknek nem megfelelő számlák kifizetését megtiltja.

A leadott számlákon jól olvashatóan szerepelnie kell , hogy milyen rendezvényre illetve tevékenységi kategóriára vonatkozik. Kategóriák: TOBOZ, RENDEZVÉNY (a rendezvény nevével), EGYÉB VÁLLALKOZÁS, EGYÉB KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG. Pályázatra történő felhasználás esetében ezen kívül a Pályázat nevét is fel kell tüntetni! Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%). 

2. Hivatai idő megváltozása: szerdánként 17.00 – 19.00, pénztár nyitvatartás: 18.00 – 19.00. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

2013. szeptember 18. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Prikler György, Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, meghívott vendég. Igazoltan távolmaradt: Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. Beszámoló az Ember a gáton teljesítménytúráról. A túra a még nem végleges kalkulációk szerint 150 ezer forint veszteséget eredményezett a CSMTSZ-nek. Ennek orvoslására az elnökség az alábbi határozatot hozta a rendezvények lebonyolítási rendjéről. A szövetség rendezvényeinek lebonyolítására egyszemélyi felelősök nevezendők ki, akinek feladata az előzetes költségvetés és lebonyolítási forgatókönyv elkészítése és annak elfogadtatása az elnökséggel. Ezt követően a költségvetésben foglaltak betartása. Vis major esemény esetén az elnökség haladéktalan értesítése a megoldás lehetőségéről. A túrát a 2014-es évben kerékpáros, gyalogos és vizi szakágakban 50 km-es, valamint gyalogos 15 km-es távon rendezzük meg. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

2. Kelet-Magyar Természetbarát Találkozó: A találkozón az elnökség tagjai 2013-ban nem kívánnak részt venni. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

3. Kovács Balázs korábbi elnök beszámolója a 2013. évi NEA pályázat központi ellenőrzésének eredményéről. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

2013. augusztus 28. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Prikler György, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs meghívott vendég. Igazoltan távolmaradt: Surányi Tibor. 

 1. Útjelzések állapotának áttekintése.  Kovács Balázs, Nagy István, Pocsai Sándor, Rosztóczy András regisztrált MTSZ jelzésfestők beszámolója az új jelzésfestési előírásokról, valamint az öttömösi K négyszög és K háromszög utak felújításáról. A beszámolót az elnökség elfogadta. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

Őszi megyei rendezvények:
– Csongrád Megyei Természetbarát Találkozó – október 19. Öttömös
– Ujjé a ligetben – október 4. Szeged
Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%). 

2013. július 10. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, Deszpotné Simon Orsolya, Czímer Györgyné meghívott vendégek. Igazoltan távolmaradt: Csányi Sándor, Prikler György, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A CSMTSZ számára történő pénzadományok adminisztrációját szolgáló dokumentumok elfogadása, honlapon történő közzététele. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

2. Laczi Balázs számára honlap karbantartói megbízás adása szerződés alapján. Díjazás: 1800Ft/ó + 27% ÁFA = 2286Ft/óra. A szövetség elnöksége havi 1 óra időtartamban szabja meg a weboldal karbantartás időszükségletét, mely a szükséges biztonsági frissítéseken túl magába foglalja havi 1 alkalommal történő biztonsági mentést is. Tartalmazza ezen felül sürgősségi esetben az elnökség azonnali értesítését, a probléma jellegének és elháritási idejének megjelölésével.

3. Kisirtáspuszta Toboz Kulcsosház lábazat felújítás Költségvetésének tárgyalása. Projektfelelős: Pocsai Sándor. Összköltség: 378.375 Ft.

2013. június 26. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, meghívott vendég. Igazoltan távolmaradt: Csányi Sándor, Prikler György, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A CSMTSZ számára történő pénzadományok adminisztrációját szolgáló dokumentumok hozandók létre – határidő: július 10. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

2. A szövetség honlapjának korábbi karbantartója nem tudja tovább ellátni a munkát, így az elnökség új karbantartót keres. Gyetvainé Terék Aranka és Csányi Sándor Laczi Balázs tagtársunkat javasolja a feladat ellátására. Az elnökség a javaslatot támogatja, árajánlatot kér, ennek ismeretében hozza meg döntését. Határidő: július 10. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

3. A kisirtáspusztai toboz kulcsosházban történő szállásfoglalás rendjének szabályzása.
– A szállásigényeket a CSMTSZ honlapon közzétett módokon (telefon, e-mail, levél, vagy személyes bejelentés) lehet a CSMTSZ számára jelezni.
– A szállásfoglalás az előleg fizetésével válik érvényessé. Az előleg összege a mindenkori szállásdíj 50%-a, de legalább a kulcsosház rezsiköltsége.
– A szállásdíj fennmaradó részét a szállás igénybevételének első napja előtt legalább 14 nappal be kell fizetni.
– Visszatéritések lemondás esetén: A szállás igénybevételének első napját megelőző 30. napot megelőzően történő lemondás esetén a teljes összeg visszatérítésre kerül.
– 30 napon belüli, de 15 napon túli lemondás esetén a befizetett összeg 50%-át térítjük vissza.
– 15 napon belüli lemondás esetén visszatérítésre nincs lehetőség. 
Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%). 

2013. április 20. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Prikler György, Surányi Tibor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs meghívott vendég. 

KORÁBBI DOKUMENTUMOK:
Az alább csatolt mellékletek a 2007-től digitális formában elkészült határozatokat tartalmazzák. A jegyzőkönyvek tartalma csak külön jogosultsággal rendelkezők számára férhető hozzá.